Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Penta Primair werkt met een uniforme meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat alle scholen volgens deze code werken. Het merendeel van onze scholen heeft de training ‘Preventie en aanpak kindermishandeling’ van RAAK gevolgd.

Download hier het uitgewerkte protocol van de school