Ouders en school: De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad: wat is dat precies?
De MR in onze school bestaat uit 4 personen uit en door de achterban gekozen of in functie benoemd. De MR bestaat uit twee geledingen: het personeelsdeel, (P)MR, en het ouderdeel, (O)MR. De MR komt op voor de belangen van het personeel, de ouders en uiteraard de kinderen. Wat doet de MR dan? Veel! Voor u soms zichtbare, maar vaak ook onzichtbare zaken vormen samen het werkterrein van de MR.

De MR beslist mede over belangrijke zaken. Hierbij moet u denken aan:

 • het schoolplan;
 • het schoolformatieplan;
 • de schoolgids;
 • de aanschaf van leermethoden;
 • de schooltijden;
 • zaken op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn;
 • via de Gemeenschappelijke MR het personeelsbeleid;
 • via de Gemeenschappelijke MR de vakantieregeling;
 • adviseert bij belangrijke besluiten over de schoolorganisatie;
 • luistert naar de reacties en de problemen van de achterban om daarna over de problematiek een goed oordeel te kunnen geven;
 • krijgt veel informatie om op de hoogte te zijn en te blijven van alle veranderingen en ontwikkelingen in de school- en verenigingsorganisatie;
 • maakt de wensen van de achterban kenbaar aan de schoolleiding en/of het bestuur.