Ouders en school: samen kunnen we meer


Ouders kunnen de organisatie op school op verschillende manieren ondersteunen. Met name bij activiteiten die buiten het gewone lessenpatroon om plaatsvinden: vaak de leuke dingen! In de afgelopen jaren hebben we als team steeds weer mogen ervaren hoe positief deze inbreng van ouders werkt.
We zijn daar trots op! Een aantal activiteiten op een rijtje:

Groepsouders
Er wordt af en toe een beroep op u gedaan om bij speciale activiteiten hand en span diensten te verlenen. Bijvoorbeeld bij projecten, excursies, sportdagen en schoolreizen. Niet alle activiteiten zijn aan het begin van het schooljaar bekend. Per groep zijn er groepsouders die in overleg met de leerkrachten een stuk organisatie op zich nemen. Dit scheelt voor de leerkrachten heel veel in werkdruk. Het eerste jaar is wat betreft de leerkrachten heel goed bevallen. De communicatie van de leerkracht met de groepsouders is heel belangrijk.
 
Structureel:
  • De Ouderwerkgroep organiseert, in samenwerking met het team, activiteiten bij vieringen, projecten en evenementen op school.
  • De Ganggroep zorgt voor de aankleding van de gangen en sluit aan bij projecten en de tijd van het jaar.
  • Het Luizen Opsporings Team (LOT) is een activiteit van de Ouderwerkgroep.
  • De computer ouders, voor de ondersteuning van het ict onderwijs is een ict-groep van enthousiaste ouders die in overleg met de ict-er en de leerkrachten uitvoering geven aan het ontwikkelen van ict vaardigheden van de leerlingen en educatieve programma‚Äôs verwerken.