Sociale media en de school

Hoewel we als school momenteel niet actief zijn op b.v. Hyves, Facebook of Twitter zijn we ons bewust van de mogelijkheden van sociale media als communicatiemiddel tussen belangstellenden, ouders, en de school. We willen de betekenis hiervan omschrijven door middel van drie kernwoorden: positief, bewust en verantwoordelijk.

We hebben deze kernwoorden met alle scholen van Penta Primair verder uitgewerkt in een Protocol Sociale Media dat u hieronder volledig of als samenvatting kunt downloaden.

Download: Protocol Sociale media en communicatie Sws de Adeborg
Protocol Sociale Media - samenvatting -2013-03-13.pdf