Passend onderwijs

Passend onderwijs

Op 1 augustus a.s. gaat Passend Onderwijs in. Wat verandert er:

Schoolbesturen krijgen zorgplicht
Het kind krijgt recht op „passend” onderwijs bij inschrijving.

Alle scholen bieden basisondersteuning; hiermee kunnen de meeste leerlingen worden opgevangen. In het schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids moeten scholen beschrijven wat bij de basisondersteuning hoort.

 

Als een kind meer nodig heeft dan de basisondersteuning, kan de school bij het eigen  schoolbestuur extra ondersteuning aanvragen. Soms kan de leerling daardoor op school blijven, in andere gevallen is het beter om een speciale(basis)school te kiezen. Besturen leveren dus „zorg” aan scholen, die zij op bovenschools niveau organiseren.

De schoolbesturen in het Westerkwartier werken samen om zoveel mogelijk extra ondersteuning te kunnen leveren. Het geld daarvoor komt van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen en Noordenveld.

 

Samenwerkingsverband  Passend Onderwijs PO 20.01 Groningen en Noordenveld

Dit samenwerkingsverband beslaat vier subregio’ s. De Westerkwartiergemeenten en Noordenveld vormen de subregio West.

 

Subregio Westerkwartier- Noordenveld

De subregio’s krijgen alle ruimte om efficiënt en effectief te zijn.

Onze subregio omvat alle scholen in de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Marum, Leek en Noordenveld. Zij geven samen met het voortgezet- en het speciaal  (basis)onderwijs Passend Onderwijs vorm.
Met elkaar vormen zij het Regionaal Overleg Passend Onderwijs (ROPO).

 

Wat verandert er op 1 augustus?

Na de zomervakantie moeten leerkrachten en ouders weten welke leerlingen de eigen school zeker kan opnemen (ken je basisondersteuning!)

Na de zomervakantie moet de basisschool zorgen voor onderwijs dat past bij wat een leerling nodig heeft (besef welke verplichting je bent aangegaan!)

Na de zomervakantie bepaalt het schoolbestuur welke extra ondersteuning beschikbaar is voor de school(in de vorm van maatwerk!)